BILBOKO MESEDEETAKO

AMA BIRJINA KOFRADIAREN ABATE NAGUSIAK

SAGURTZEN ZAITU

Eta web orrialde honetara ongietorria ematen dizu. Orrialde honen bitartez pertsona sinesdun batzuk, egoera zail batetan, Mesedeetako Ama Birjinaren Kofradia sortzera bultzatu zituzten balioak, izaera eta historia ezagutzera eman nahi dugu.

Bere sorreraren baitan dauden xede berberak ditugu gaurregun, hala nola, bere Pasio, Heriotz eta Berbiztearen bitartez, Jesukristo eta bere Amarenganako maitasuna, Mesedeetako Ama Birjinaren izenean, gatibuen berreroslea.

Zure bisitaldia eskertu ondoren

JUAN ANTONIO DE ARBAIZA Y CHURRUCA jaunak

Bere estimua adierazten dizu.

† Bilboko Mesedeetako Ama Birjina Kofradia †